CO TO JEST SYSTEM MASTERKEY?


Najkrócej rzecz ujmując system Master key to takie rozwiązanie konstrukcyjno – technologiczne, które pozwala użytkownikowi za pomocą jednego klucza otworzyć te pomieszczenia do których administrator przydzielił mu dostęp. Najprostszym systemem jest rozwiązanie kiedy każdy klucz otwiera wszystkie pomieszczenia. Takie rozwiązanie nazywa się też ujednoliceniem gdyż nie ma w nim podziału na użytkowników. Jest ono często stosowane w małych obiektach gdzie każdy z użytkowników ma duże zaufanie administratora, np. domy jednorodzinne, małe rodzinne firmy, obiekty o niskim stopniu zabezpieczenia. Typowe systemy Master Key to takie, które różnym użytkownikom przydzielają dostęp do różnych pomieszczeń.
Zobaczmy to na przykładzie. Spójrz na poniższy rysunek. Znajduje się na nim trzech użytkowników systemu Master Key, oznaczyliśmy ich jako A, B i C oraz cztery pomieszczenia. Jak widzisz użytkownik A za pomocą swojego klucza otwiera pomieszczenia 1 i 2. Użytkownik B za pomocą swojego klucza otwiera pomieszczenia 1, 2 i 3. Natomiast użytkownik C swoim kluczem otwiera pomieszczenia 2, 3 i 4. Oczywiście liczba użytkowników i pomieszczeń może być niemal dowolna.

Schemat systemu masterkey

Zalety systemów Master Key

Do największych zalet systemów Master Key należy wygoda i przejrzystość użytkowania wynikająca z tego, że wszystkie pomieszczenia do których użytkownik ma dostęp otwiera jednym kluczem.
Bezpieczeństwo związane ze stosowaniem opatentowanych profili klucza możliwych do dorobienia przez administratora systemu lub osoby upoważnione jedynie w naszym punkcie usługowym.
Bezpieczeństwo związane z istnieniem klucza typu Master pozwalającego w sytuacji awaryjnej np. pożar na otworzenie każdych drzwi.
Oszczędności w przypadku systemów posiadających wielu użytkowników wynikająca z mniejszej liczby dorabianych kluczy.